हरना

Murli word searched:

हरना

Murli Date: 06-07-2018

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

हरण करना; छीन लेना; दूर करना

English Meaning:

To remove; Take away; Snatch

Telugu Meaning:

లాగుట; తొలగించుట; దూరం చేయుట; ఎవరి వస్తువునైనా వారి ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా లాక్కోవడం లేక తీసుకోవడము

Skip to content