लात मारना

Murli word searched:

लात मारना

Murli Date: 13-06-2016

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

पैरों की ठोकर लगाना; तिरस्कार करना; तुच्छ समझना

English Meaning:

To kick; To abandon; To Spurn

Telugu Meaning:

తన్నుట; తిరస్కరించుట; తుచ్ఛముగా భావించుట

Skip to content