मुल्लेकाजी

Murli word searched:

मुल्लेकाजी

Murli Date: 22-09-2016

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

मुल्ला; मौलवी; मुसलमानी धर्म शास्त्र का आचार्य

English Meaning:

Mullah; A Muslim pundit

Telugu Meaning:

ముల్లా; మహమ్మదీయ ఆచార్యుడు

Skip to content