नेहरू

Murli word searched:

नेहरू

Murli Date: 02-06-2020

Source Language: NA

Additional Information: अव्यक्त मुरली

Hindi Meaning:

नेहरू का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे

English Meaning:

Nehru’s full name was Jawaharlal Nehru. He was the first prime minister of India

Telugu Meaning:

నెహ్రూ పూర్తి పేరు జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ. నెహ్రూ భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి

Skip to content