गधाई

Murli word searched:

गधाई

Murli Date: 23-12-2019

Source Language: संस्कृत

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

गधे का काम; मेहनत या बोझ उठाने का काम करने वाला

English Meaning:

Donkey work; Laborer

Telugu Meaning:

గాడిద పని; గాడిద చాకిరి; శ్రమ మరియు భారంతో కూడిన పని చేసే వ్యక్తి

Skip to content