कुल

Murli word searched:

कुल

Murli Date: 02-12-2017

Source Language: अरबी

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

घराना; पूरा; सबको मिलाकर या जोड़ कर

English Meaning:

Clan; Total

Telugu Meaning:

కులము; మొత్తం కలిపి

Skip to content