काना

Murli word searched:

काना

Murli Date: 02-11-2019

Source Language: संस्कृत

Additional Information: साकार मुरली

Hindi Meaning:

जिसकी कोई आँख खराब हुई हो; एकाक्ष

English Meaning:

One eyed

Telugu Meaning:

దృష్టి లోపం ఉన్నవారు; ఒంటి కన్ను కలవాడు

Skip to content